Alakalı Konular

Ana SayfaDİPLOMASİUluslararası KuruluşlarAvrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)

Avrupa serbest ticaret birliği (efta)

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre‘nin oluşturduğu hükümetler arası bir örgüttür. Üyeleri arasında serbest ticareti ve ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla 1960 yılında o zamanki yedi Üye Devlet tarafından kurulmuştur.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Görevleri:

  • Dört EFTA Devleti arasındaki ekonomik ilişkileri düzenleyen EFTA Konvansiyonu’nun sürdürülmesi ve geliştirilmesi;
  • Avrupa Birliği Üye Devletlerini ve EFTA Devletlerinden üçünü – İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç – “İç Pazar” olarak da adlandırılan tek bir pazarda bir araya getiren Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasını (EEA Anlaşması) yönetmek.
  • EFTA’nın dünya çapındaki serbest ticaret anlaşmaları ağını geliştirmek.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği Amacı:

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), dört Üye Devletinin – İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre – ve dünya genelindeki ticaret ortaklarının yararına olacak şekilde serbest ticaretin ve ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi amacıyla kurulmuş hükümetler arası bir örgüttür.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Üye Devletler

Dört Avrupa Serbest Ticaret Birliği – EFTA ülkesinin tamamı, ticaretin çok uluslu arenada ve serbest ticaret anlaşmalarıyla aşamalı olarak serbestleştirilmesini taahhüt eden açık ve rekabetçi ekonomilerdir.

İsviçre ilaç, biyoteknoloji, makine, bankacılık ve sigortacılık alanlarında dünya lideridir. Lihtenştayn da İsviçre gibi son derece sanayileşmiş ve sermaye yoğun ve Araştırma & Geliştirme odaklı teknoloji ürünlerinde uzmanlaşmıştır. İzlanda ekonomisi, zengin balıkçılık alanları başta olmak üzere yenilenebilir doğal kaynaklardan faydalanmaktadır ve giderek diğer sektörlere ve hizmetlere doğru çeşitlenmektedir. Petrol ve gaz arama ve üretimi, balıkçılık, deniz taşımacılığı ve enerji ile ilgili hizmetler gibi önemli hizmet sektörleri de dahil olmak üzere bol miktarda doğal kaynak Norveç’in ekonomik gücüne önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Üyeler – (4) İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre

Avrupa Serbest Ticaret Birliği Tarihçesi

Avrupa Serbest Ticaret Birliği-EFTA 1960 yılında Stockholm Sözleşmesi ile kurulmuştur. AET, daha sonra Avrupa Topluluğu (AT) ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler, başından beri EFTA faaliyetlerinin merkezinde yer almıştır. 1990’ların başından bu yana EFTA, Avrupa içinde ve ötesinde üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerini aktif bir şekilde sürdürmektedir.

1960’dan günümüze Avrupa Serbest Ticaret Birliği tarihindeki başlıca olaylar.

1960
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Avrupa’da daha yakın ekonomik işbirliği ve serbest ticareti teşvik etmek amacıyla Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık tarafından kuruldu.

1961
Finlandiya EFTA’nın ortak üyesi oldu. EFTA Danışma Komitesi kuruldu (işçi sendikaları ve işveren örgütlerinin temsilcileri).

1966
EFTA Devletleri arasında sanayi ürünlerinde tam serbest ticaret sağlandı.

1970
İzlanda EFTA’ya üye oldu.

1972
Danimarka ve Birleşik Krallık Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) katılmak üzere EFTA’dan ayrılır. Kalan EFTA Devletleri 1970’li yıllarda AET ile ikili serbest ticaret anlaşmaları (STA) imzalar.

1977
EFTA Parlamenter Komitesi kuruldu. AET ve EFTA Devletleri arasındaki ticarette sanayi malları üzerindeki tarifeler kaldırıldı.

1979
EFTA’nın ilk STA’sı İspanya ile imzalandı.

1984
AET ve EFTA arasında daha geniş işbirliğine ilişkin Lüksemburg Deklarasyonu imzalandı.

1985
Portekiz AET’ye üye olmak için EFTA’dan ayrıldı.

1986
Finlandiya EFTA’ya tam üye oldu.

1989
Daha sonra Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) adını alacak olan Avrupa Ekonomik Alanı için müzakereler başladı. EFTA Devletleri arasında serbest balık ticaretine ilişkin bir anlaşma imzalandı.

1991
Lihtenştayn EFTA’ya üye oldu. Türkiye ile EFTA’nın halen yürürlükte olan en eski anlaşması olan bir STA imzalanır. 1990’larda 12 STA daha imzalanır ve bunlardan üçü halen yürürlüktedir (İsrail, Fas ve Filistin Yönetimi). Tamamı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle imzalanan diğer STA’lar, bu ülkelerin Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasıyla yürürlükten kalkar.

1992
Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması Portekiz’in Oporto kentinde imzalandı. İsviçre referandumla AEA’ya katılmayı reddetti.

1994
AÇA Anlaşması AB ve beş EFTA ülkesi arasında yürürlüğe girer. AÇA’daki ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin azaltılması için 1994-1998 dönemi için bir AÇA Mali Mekanizması oluşturuldu.

1995
Avusturya, Finlandiya ve İsveç AB’ye katılmak üzere EFTA’dan ayrıldı. Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç ile birlikte AEA Anlaşması’nın tam katılımcısı olur.

2000
1999-2003 dönemi için yeni bir AÇA Mali Aracı oluşturulmuştur. 2000-2004 yılları arasında sekiz STA imzalanmıştır (kronolojik sırayla: Makedonya, Meksika, Hırvatistan, Ürdün, Singapur, Şili, Lübnan ve Tunus).

2001
Güncellenmiş EFTA Sözleşmesi Vaduz, Liechtenstein’da imzalandı ve bir yıl sonra yürürlüğe girdi.

2003
On Orta ve Güney Avrupa ülkesinin AB’ye katılmasıyla AEA genişlemesine ilişkin bir anlaşma imzalandı. 2004-2009 dönemi için yeni AÇA ve Norveç Mali Mekanizmaları kuruldu.

2004
AB ve AEA genişlemesi eşzamanlı olarak yürürlüğe girdi.

2005
2005-2008 yılları arasında beş STA imzalanmıştır (kronolojik sırayla: Kore Cumhuriyeti, Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU), Mısır, Kanada ve Kolombiya).

2007
Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılırken AEA genişlemesine ilişkin bir anlaşma imzalandı.

2009
İzlanda AB üyeliği için başvurur. 2009-2014 dönemi için Yeni Mali Mekanizmalar kabul edilir. Arnavutluk, Körfez İşbirliği Konseyi ve Sırbistan ile STA’lar imzalanır.

2010
İzlanda AB ile katılım müzakerelerine başladı. AÇA EFTA Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Seçilmiş Temsilcileri Forumu kuruldu. Peru ve Ukrayna ile STA imzalandı.

2011
Hong Kong Çin ve Karadağ ile STA imzalandı.

2013
Bosna Hersek ve Orta-Amerika Devletleri (Kosta-Rika ve Panama) ile STA imzalandı.

2014
Hırvatistan’ın AB’ye katılımını takiben AEA genişlemesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği Yıllık Bütçesi

EFTA’nın bütçesi iki para birimi üzerinden hazırlanmaktadır: İsviçre Frangı (CHF) ve Avro (EUR). EFTA Sekretaryasının 2022 yılı toplam bütçesi 23 361 000 İsviçre Frangıdır ve 90’dan az çalışanı bulunmaktadır. Dört EFTA Devletinden üçü, ayrı bir düzenleme olan AÇA ve Norveç Hibeleri aracılığıyla Avrupa Birliği’ndeki uyuma katkıda bulunmaktadır. EFTA’nın bütçesi, Üye Devletlerin kamu idareleri tarafından kullanılan çerçeve bütçeleme ilkesine göre hazırlanmaktadır. Bu yaklaşım, her düzeyde bütçe harcamalarına ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Çevre Ajansı AÇA Kurumları

AÇA Anlaşması’ndaki karar alma süreci, iki sütunlu yapısı ile karakterize edilir. Bu bölümde AÇA kurumları hakkında daha fazla bilgi edinin.

AÇA Anlaşması’ndaki karar alma süreci, iki sütunlu yapısıyla karakterize edilir. AÇA Anlaşması ve işleyişine ilişkin önemli kararlar AB ile ortak bir girişimdir ve ortak organların elindedir.

AÇA EFTA Devletleri, AÇA kurumlarına herhangi bir yasama yetkisi devretmemiştir ve anayasal olarak Komisyon veya Avrupa Adalet Divanı’nın doğrudan kararlarını kabul etmeleri mümkün değildir. Bu durumu karşılamak için AEA Anlaşması, AB tarafındakilere eşdeğer AEA EFTA organları oluşturmuştur. AEA EFTA Devletleri, AEA mevzuatıyla ilgili kararların normalde oy çokluğuyla alındığı AB tarafının aksine tüm kararları oy birliğiyle almaktadır.

Adres – Rue de Varembé, 9-11, 1211 Cenevre 20, İsviçre
telefon – 41 22 332 26 00
faks – 41 22 332 26 77
e-posta –
mail.gva@efta.int
Adres – Avenue des Arts 19H, 1000 Brüksel, Belçika
telefon – 32 2 286 17 11
e-posta –
mail.bxl@efta.int
web si̇tesi̇
https://www.efta.int/
kuruldu – 4 Ocak 1960
yürürlük – 3 Mayıs 1960
amaç – serbest ti̇careti̇n geni̇şlemesini teşvi̇k etmek