Alakalı Konular

Ana SayfaDİPLOMASİUluslararası KuruluşlarAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Avrupa i̇mar ve kalkınma bankası

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ERBD Nedir?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 1991 yılında kurulmuş uluslararası bir finans kuruluşudur. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından Orta ve Doğu Avrupa’daki ülkelerin piyasa ekonomilerine geçişini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Günümüzde EBRD’nin faaliyetleri Avrupa’nın ötesine geçerek Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

EBRD, gelişmekte olan Avrupa’da ve ötesinde özel sektör ve girişimcilik girişimlerini teşvik etmektedir. Bir ülkenin açık, piyasa odaklı politikalarla karakterize edilen bir ekonomiye geçişine katkıda bulunması muhtemel projelere yatırım yapar. Bu, bankacılık, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli sektörlerdeki yatırımları ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden altyapı projelerini içerir.

Bankanın sahibi 69 ülke, Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası’dır. Avrupalı ismine rağmen, üç kıtada 30’dan fazla ülkede kalkınma ve dönüşümü desteklediği için hizmetleri Avrupa ile sınırlı değildir.

EBRD’nin faaliyetleri finans sektörünün dayanıklılığı, çevresel sürdürülebilirlik, altyapı geliştirme, piyasa geçiş desteği ve özel sektörde inovasyon ve büyümenin teşvik edilmesi konularına odaklanmaktadır. Kurum, politika diyaloğunu önemli ölçüde vurgularken hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için krediler, öz sermaye yatırımları ve teknik işbirliği kullanmaktadır.

telefon – 020 7338 6000
web sitesi https://www.ebrd.com/home

Amaç

Avrupa’daki yedi merkezi planlı ekonominin (Bulgaristan, eski Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya, eski SSCB ve eski Yugoslavya) piyasa ekonomisine geçişini kolaylaştırmak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Üye Ülkeler – (72)

Arnavutluk, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Mısır, Estonya, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), AB, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Güney Kore, Kosova, Kırgızistan, Letonya, Lübnan, Libya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, BAE, İngiltere, ABD, Özbekistan

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluşu ve Tarihçesi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Soğuk Savaş sonrasında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin merkezi planlı ekonomilerden piyasa odaklı ekonomilere geçişini desteklemek amacıyla kurulmuştur. İşte EBRD’nin tarihindeki önemli anları vurgulayan kısa bir zaman çizelgesi:

1991: EBRD, Nisan ayında merkezi Londra, Birleşik Krallık’ta olmak üzere kuruldu. Bankanın kuruluşu, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından Avrupa’da yaşanan büyük siyasi ve ekonomik değişimlere bir yanıt niteliğindeydi. Bankanın ilk odak noktası, eski komünist ülkelerin piyasa ekonomilerine ve demokratik toplumlara dönüşmelerine yardımcı olmaktı.

1990’ların başları: EBRD, Orta ve Doğu Avrupa’daki komünizm sonrası ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşvik etmek için altyapı, bankacılık sistemleri ve KOBİ’ler (küçük ve orta ölçekli işletmeler) gibi çeşitli sektörlere yatırım yaparak faaliyetlerine başlar.

2000’ler: Banka, Orta Asya ve Güney ve Doğu Akdeniz (SEMED) bölgesini de kapsayacak şekilde faaliyetlerini Avrupa’nın ötesine genişletir. Bu genişleme, EBRD’nin gelişmekte olan ekonomileri destekleme ve özel sektör ile girişimciliği teşvik etme yönündeki daha geniş misyonunu yansıtmaktadır.

2011: EBRD’nin coğrafi kapsamı Fas, Mısır, Tunus ve Ürdün’den başlayarak SEMED bölgesine doğru genişler. Bu genişleme, bölgedeki ekonomik toparlanma ve kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan Arap Baharı olaylarına bir yanıt niteliğindedir.

2020’ler: EBRD, iklim değişikliği ve COVID-19 salgınının küresel etkisi de dahil olmak üzere yeni zorlukları ele almak için stratejilerini uyarlamaya devam ediyor. Banka, yeşil yatırımlara, sürdürülebilir altyapıya ve ekonomilerin pandemiden kurtulmalarına destek olmaya giderek daha fazla odaklanmaktadır.

EBRD, tarihi boyunca faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümeyi, sürdürülebilir kalkınmayı ve özel sektör gelişimini teşvik eden binlerce projede yer almıştır. Bankanın faaliyetleri, son yıllarda çevresel sürdürülebilirlik ve dayanıklılığın teşvik edilmesine güçlü bir vurgu yaparak, üye ülkelerin değişen ihtiyaçlarını ve zorluklarını ele almak için zaman içinde gelişmiştir.

Organizasyonel Yapısı ve Mekanizmaları

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), açık pazar odaklı ekonomilere geçişi teşvik etme ve şu anda Avrupa, Orta Asya ve Güney ve Doğu Akdeniz’e yayılmış olan faaliyet ülkelerinde özel ve girişimci inisiyatifi destekleme misyonunu yerine getirmek için tasarlanmış karmaşık bir organizasyon yapısına ve mekanizmalara sahiptir.

Yönetişim:

EBRD’nin yönetişim yapısı Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulu ve Başkan’dan oluşmaktadır. En yüksek karar alma organı olan Guvernörler Kurulu, her bir üye ülke ile Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası temsilcilerinden oluşur. Banka’nın genel faaliyetlerinin yönlendirilmesinden sorumlu olan Yönetim Kurulu, üye ülkeler veya ülke grupları tarafından atanan Direktörler ve Yedek Direktörlerden oluşur.

Başkan:

Başkan, EBRD’nin icra kurulu başkanıdır ve günlük operasyonlardan sorumludur. Başkan, Guvernörler Kurulu tarafından dört yıllık bir dönem için seçilir.

Operasyonlar:

Banka, belirli bölgelerden sorumlu ülke ekipleri, belirli sektörlere odaklanan sektör ekipleri ve ekonomi politikası tavsiyesi ve teknik yardım üzerinde çalışan politika ekipleri de dahil olmak üzere projelerini yöneten çeşitli departmanlar aracılığıyla faaliyet gösterir.

Yatırım ve Proje Mekanizmaları:

EBRD, özel ya da kamu sektöründe yer alabilen, geçiş etkisi yaratmayı ve mali açıdan sürdürülebilir olmayı amaçlayan projelere yatırım yapar. Krediler, öz sermaye yatırımları ve garantiler de dahil olmak üzere bir dizi finansal ürün sunmaktadır. Ayrıca Banka, projelerin uygulanmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yardımcı olmak için hem hükümetlere hem de işletmelere teknik yardım sunmaktadır.

Türkiye’nin Üyeliği ve İlişkileri

Türkiye EBRD üyesidir. Türkiye 2009 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) üye olmuştur.

Türkiye, EBRD’nin en büyük faaliyet gösterdiği ülkelerden biridir. Türkiye ile EBRD arasındaki ilişki güçlüdür ve Banka altyapı, enerji, tarımsal ticaret ve finans dahil olmak üzere Türk ekonomisinin çeşitli sektörlerine yatırım yapmaktadır. EBRD’nin Türkiye’deki yatırımları sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi, özel sektörün rekabet gücünü artırmayı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini teşvik etmeyi ve altyapıyı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca EBRD, ülkenin piyasa ekonomisine geçişine katkıda bulunan yapısal ve sektörel reformları teşvik etmek için Türk hükümeti ve paydaşlarla politika diyaloğuna girmektedir.

EBRD’nin Türkiye’deki çalışmaları, sürdürülebilir kalkınma ve piyasa odaklı reformlara odaklanarak geçiş sürecindeki ekonomileri desteklemeye yönelik daha geniş misyonunu yansıtmaktadır. EBRD, yatırımları ve politika katılımıyla Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında ve açık ve sürdürülebilir bir piyasa ekonomisine doğru yolculuğunda önemli bir rol oynamaktadır.