Alakalı Konular

Dünya Bankası Grubu

Not – Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı’nı (MIGA) içerir

Dünya Bankası, ülke kategorizasyonunun doğal anlamını daha iyi standartlaştırmak ve yansıtmak için 2010’ların ortalarında ülke referanslarına yaklaşımını değiştirmiştir. Daha önce, kalkınma temelli sınıflandırmalar (yani, çok gelişmiş/ileri, gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş), eski “dünya” referansları (yani, birinci, ikinci ve üçüncü dünya) ve diğer yaklaşımlar (örneğin, küresel Kuzey, küresel Güney) endüstri, akademi ve hükümet yayınları tarafından yaygın olarak benimsenmişti. Araştırmalar, bu sınıflandırma referanslarının çoğunun zayıf bir şekilde tanımlandığını ve bazı ülkeler tarafından devlet kredileri ve genel kamu karakterizasyonu için fazla kuralcı olarak görüldüğünü kanıtlamıştır.

Bazı hükümetler ve kurumlar hala bu kategorileri kullanırken, Dünya Bankası yaklaşımını daha daraltarak sadece ülkelerin kişi başına düşen gayri safi milli gelirlerini dikkate almaya başlamıştır. Ülkeler için mevcut küresel sınıflandırma ve referans standardı olan Dünya Bankası ekonomik sınıflandırması Atlas yöntemiyle hesaplanmaktadır. Atlas gayri safi milli gelir yöntemi, hem cari yılın ABD doları döviz kurunu hem de önceki iki yılın döviz kurlarını hesaba katarak bir ülkenin göreceli enflasyon oranını hesaplar. World Factbook referanslarını bu sınıflandırma ve referans standardına göre düzenlemektedir.

En az iki yılda bir güncellenen güncel ülke sınıflandırma referansları aşağıdaki gibidir:
• Düşük gelirli ekonomiler (FY22 standardize edilmiş USD kişi başına gayri safi milli geliri 1.045 $ veya daha az olanlar)
• Alt-orta gelirli ekonomiler (FY22 standardize edilmiş ABD doları kişi başına gayri safi milli geliri 1.046 ila 4.095 dolar olanlar)
• Üst-orta gelirli ekonomiler (FY22 standardize edilmiş USD kişi başına gayri safi milli geliri 4.096 ila 12.695 $ arasında olanlar)
• Yüksek gelirli ekonomiler (FY22 standardize edilmiş USD kişi başına gayri safi milli geliri 12.696 $ veya daha fazla olanlar)
Her bir sınıflandırmaya atanan ülkeler Ek B: Uluslararası Örgütler ve Gruplar’da bulunabilir. Periyodik olarak, bu sınıflandırmada belirli yayınlar ve talep edilen materyaller beklenirken ülkeler atlanmaktadır. Şu anda sınıflandırılmamış tek ülke Venezuela’dır.