Alakalı Konular

Varşova Paktı (WP)

Kuruluş Tarihi: – 14 Mayıs 1955; Üye Ülkeler: 1 Temmuz 1991’de bir araya gelerek ittifakı feshetti
Kuruluş Amacı : – karşılıklı savunmayı teşvik etmek

dağılma sırasında Üye Ülkeler: – Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB
önceki Üye Ülkeler: – Demokratik Alman Cumhuriyeti (DAC) (1990’da çekildi) ve Arnavutluk (1968’de çekildi)