Alakalı Konular

Ana SayfaKosova'daki Birleşmiş Milletler Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK)

Kosova’daki Birleşmiş Milletler Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK)

not – 1 Temmuz 2021 itibariyle 356 onaylı sivil personel kadrosu ve 18 üniformalı personel kadrosu; NATO Kosova Gücü (KFOR) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır
web sitesi – https://unmik.unmissions.org/
Kuruluş Tarihi: – 10 Haziran 1999
Kuruluş Amacı : – Kosova’da önemli ölçüde özerklik ve özyönetim kurulmasını teşvik etmek; temel sivil idari işlevleri yerine getirmek; kilit altyapının yeniden inşasını ve insani yardım ve afet yardımını desteklemek