Alakalı Konular

Ana SayfaDİPLOMASİUluslararası KuruluşlarEkonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC)

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC)

e-posta – ecosocinfo@un.org
web sitesi
https://www.un.org/ecosoc/en/home
kuruldu – 26 Haziran 1945
yürürlük tarihi – 24 Ekim 1945
amaç – BM’nin ekonomik ve sosyal çalışmalarını koordine etmek; beş bölgesel komisyon (Afrika Ekonomik Komisyonu, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu, Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) ve dokuz işlevsel komisyon (Sosyal Kalkınma Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Kadının Statüsü Komisyonu, Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, İstatistik Komisyonu, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu ve Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu) içerir

üyeler – (54) tüm bölgelerden dönüşümlü olarak seçilir