Alakalı Konular

Ana SayfaDİPLOMASİUluslararası KuruluşlarAsya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

Asya pasifik ekonomik isbirligi apec 1

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Nedir? APEC neyin kısaltması?

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği , Asya-Pasifik’in artan karşılıklı bağımlılığından yararlanmak amacıyla 1989 yılında kurulmuş bölgesel bir ekonomik forumdur. APEC’in 21 üyesi dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli büyümeyi teşvik ederek ve bölgesel ekonomik entegrasyonu hızlandırarak bölge halkı için daha fazla refah yaratmayı amaçlamaktadır.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’in 21 üyesi bulunmaktadır. APEC üyelerini tanımlamak için ‘ekonomiler’ kelimesi kullanılmaktadır çünkü APEC işbirliği süreci ağırlıklı olarak ticaret ve ekonomik konularla ilgilidir ve üyeler birbirleriyle ekonomik varlıklar olarak etkileşim halindedir.

Üye Ülkeler

ÜlkeKatılım Tarihi
Avustralya6-7 Kasım 1989
Brunei Darüsselam6-7 Kasım 1989
Kanada6-7 Kasım 1989
Şili11-12 Kasım 1994
Çin Halk Cumhuriyeti12-14 Kasım 1991
Hong Kong, Çin12-14 Kasım 1991
Endonezya6-7 Kasım 1989
Japonya6-7 Kasım 1989
Kore Cumhuriyeti6-7 Kasım 1989
Malezya6-7 Kasım 1989
Meksika17-19 Kasım 1993
Yeni Zelanda6-7 Kasım 1989
Papua Yeni Gine17-19 Kasım 199
Peru14-15 Kasım 1998
Filipinler6-7 Kasım 1989
Rusya14-15 Kasım 1998
Singapur6-7 Kasım 1989
Çin Taipei12-14 Kasım 1991
Tayland6-7 Kasım 1989
Birleşik Devletler6-7 Kasım 1989
Vietnam14-15 Kasım 1998

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Ne Yapar? Fonksiyonu Nedir?

Malların, hizmetlerin, yatırımların ve insanların sınırlar arasında kolayca hareket etmesini sağlar. Üyeler, sınırlarda daha hızlı gümrük prosedürleri; sınır ötesinde daha elverişli iş ortamları; ve bölge genelinde düzenleme ve standartların uyumlaştırılması yoluyla bu ticareti kolaylaştırmaktadır. Örneğin, APEC’in düzenleyici sistemleri senkronize etme girişimleri Asya-Pasifik ekonomisinin entegrasyonu için kilit öneme sahiptir. Bu gibi durumlarda, bir ürün tüm ekonomilerde tek bir ortak standart seti ile daha kolay ihraç edilebilir.

Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Asya-Pasifik

APEC, Asya-Pasifik’te yaşayan herkesin büyüyen ekonomiye katılmasına yardımcı olmak için çalışmaktadır. Örneğin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği projeleri kırsal topluluklar için dijital beceri eğitimi sağlamakta ve yerli kadınların ürünlerini ihraç etmelerine yardımcı olmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerinin farkında olan üyeleri, enerji verimliliğini arttırmak ve orman ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmek için girişimler uygulamaktadır.

Forum, üyelerin bölgenin ekonomik refahına yönelik önemli yeni zorluklarla başa çıkabilmelerini sağlamak için uyum sağlamaktadır. Buna afetlere karşı dayanıklılığın sağlanması, salgın hastalıkların planlanması ve terörizmin ele alınması da dâhildir.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği örgütünün 21 üye ekonomisi Avustralya; Brunei Darussalam; Kanada; Şili; Çin Halk Cumhuriyeti; Hong Kong, Çin; Endonezya; Japonya; Kore Cumhuriyeti; Malezya; Meksika; Yeni Zelanda; Papua Yeni Gine; Peru; Filipinler; Rusya Federasyonu; Singapur; Çin Taipei; Tayland; Amerika Birleşik Devletleri; ve Vietnam’dır.

APEC Süreci:

İşbirliği ve Uzlaşma

APEC, işbirliğine dayalı, çok taraflı bir ekonomik ve ticari forum olarak faaliyet göstermektedir. Üye ekonomiler açık diyalog ve tüm katılımcıların görüşlerine saygı temelinde katılırlar. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütünde tüm ekonomiler eşit söz hakkına sahiptir ve karar alma sürecine uzlaşmayla varılır. Bağlayıcı taahhütler veya anlaşma yükümlülükleri yoktur. Taahhütler gönüllülük esasına göre üstlenilir ve kapasite geliştirme projeleri üyelerin APEC girişimlerini uygulamalarına yardımcı olur.

APEC’in yapısı hem “aşağıdan yukarıya” hem de “yukarıdan aşağıya” yaklaşımına dayanmaktadır. Dört temel komite ve ilgili çalışma grupları, her yıl kapsayıcı hedefler ve girişimler için vizyon belirleyen APEC liderlerine ve bakanlarına stratejik politika tavsiyeleri sunmaktadır. Çalışma grupları daha sonra APEC tarafından finanse edilen çeşitli projeler aracılığıyla bu girişimleri uygulamakla görevlendirilir. Üyeler ayrıca APEC kapasite geliştirme projelerinin yardımıyla kendi ekonomilerinde APEC girişimlerini gerçekleştirmek için bireysel ve kolektif eylemlerde bulunurlar.

APEC Kapasite Geliştirme Projeleri

Kapasite geliştirme projeleri APEC’in hedeflerinin gerçeğe dönüştürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. APEC tarafından finanse edilen projeler, beceri eğitimi ve teknolojik bilgi birikimi yoluyla üyelerin kapasitesini artırarak, üyelerin elektronik gümrük işlemlerinden düzenleyici reforma kadar yeni girişimleri benimsemeye hazır olmalarını güçlendirmektedir. APEC projeleri ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılmasından bölgede yenilenebilir enerji teknolojilerinin benimsenmesinin kolaylaştırılmasına kadar belirli politika alanlarını da hedeflemektedir.

APEC Proje Yönetim Birimi, çalışma gruplarıyla işbirliği içinde APEC tarafından finanse edilen projeleri denetler. Projelerin finansmanı APEC üyelerinin katkılarıyla mümkün olmaktadır.

APEC Politika Destek Birimi, APEC gündeminin uygulanmasına yardımcı olmak için politika araştırması, analizi ve değerlendirmesi sağlar.

APEC süreci, merkezi Singapur’da bulunan daimi bir sekreterya tarafından desteklenmektedir.

Adres – 35 Heng Mui Keng Terrace, Singapur 119616
telefon – 65 6891 9600
faks – 65 6891 9690
e-posta – info@apec.org
web sitesi https://www.apec.org/
kuruluş – 7 Kasım 1989

Üyeler – (21) Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong, Endonezya, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland, ABD, Vietnam
Gözlemciler – (3) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Pasifik Ekonomik İşbirliği Konseyi, Pasifik Adaları Forumu Sekretaryası