Alakalı Konular

Arap Mağrip Birliği (AMU)

Arap magrip birligi amu

AMU, Arap Mağrip Birliği Kurucu Antlaşması’nın Marakeş’te Beş Devlet Başkanı tarafından imzalandığı tarih olan 17 Şubat 1989’da kurulmuştur.

Marakeş Zirvesi’nden önce Beş Mağrip Devlet Başkanı 10 Haziran 1988’de Zeralda’da (Cezayir) bir araya gelmiş ve bu toplantıda Beş Arap Mağrip Devleti arasında bir Birliğe ulaşmanın yol ve yöntemlerini belirlemekten sorumlu bir Büyük Komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu Büyük Komisyon’un çalışmaları daha sonra AMU’nun kısa ve orta vadeli çalışma programını oluşturmuştur.

Marakeş Zirvesi, Antlaşmanın imzalanmasının yanı sıra, AMU’nun kuruluşu ve Birliğin Çalışma Programı hakkında bir Ciddi Deklarasyon kabul etmiştir.

Takip eden altı Zirve şu ülkelerde gerçekleştirilmiştir:

21-23 Ocak 1990 tarihlerinde Tunus,
21-23 Temmuz 1990 tarihlerinde Cezayir’de gerçekleştirilmiştir,
Ras Lanouf (Libya) 10-11 Mart 1991 tarihlerinde,
15-16 Eylül 1991 tarihlerinde Kazablanka’da (Fas) gerçekleştirilmiştir,
10-11 Kasım 1992’de Nouakchoutt.
2-3 Nisan 1994 tarihlerinde Tunus.
Bu zirveler sırasında Başkanlık Konseyi aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi karar kabul etmiştir:

  • Kurucu Antlaşmada öngörüldüğü şekilde AMU yapılarının tamamlanması,
  • Çeşitli sektörlerde 36 Mağrip anlaşmasının kabul edilmesi
  • AMU organları tarafından başlatılan çalışmalar için uygulama programlarının kabul edilmesi.

Hedefler ve görevler; UMA Kurucu Antlaşması aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

  • Üye Devletleri ve halklarını birbirine bağlayan kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesi, toplumlarının ilerleme ve refahının sağlanması ve haklarının savunulması;
  • İnsanların, hizmetlerin, malların ve sermayenin Üye Devletler arasında serbest dolaşımının aşamalı olarak gerçekleştirilmesi;
  • Tüm alanlarda standart bir politikanın benimsenmesi. Ekonomik konularda, standart politika Üye Devletlerin endüstriyel, tarımsal, ticari ve sosyal gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.


Nihai olarak beş üye devlet arasında bir Mağrip ekonomik birliği kurmak için aşağıdaki aşamalar belirlenmiştir:

Üye ülkeler arasında ticaretin önündeki tüm tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılmasıyla bir serbest ticaret bölgesinin kurulması;
Gümrük birliği, dünyanın geri kalanına karşı standart bir dış tarifenin benimsenmesi ile birleşik bir gümrük alanı oluşturma eğilimindedir;
Beklenen pazar, üye ülkelerin ulusal sınırları boyunca üretim faktörlerinin hareketine ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasıyla Mağrip ekonomilerinin entegrasyonunu sağlamalıdır.

Adres – 73, Rue Tensift, Agdal Rabat, Fas
telefon – 212 537 68 13 74/73/72/71
faks – 212 537 68 13 77
e-posta – Sg.uma@maghrebarabe.org
web sitesi – https://maghrebarabe.org/
kuruldu – 17 Şubat 1989
Amaç – Kuzey Afrika’daki Arap devletleri arasında işbirliği ve bütünleşmeyi teşvik etmek

Üyeler – (5) Cezayir, Libya, Moritanya, Fas, Tunus