Alakalı Konular

Andean Topluluğu (CAN)

Andean Topluluğu (CAN) Bolivya, Kolombiya, Ekvator ve Peru olmak üzere dört ülkeden oluşan bir ticaret bloğudur. Şili, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay ortak üye, Panama, Meksika ve İspanya ise Gözlemci statüsündedir. (not – daha önce Andean Grubu (AG) ve Andean Ortak Pazarı (Ancom) olarak biliniyordu)

Andean toplulugu can


Adres
– Av. Paseo de la República 3895, San Isidro, Lima, Peru
telefon – (511) 7016400
e-posta – correspondencia@comunidadandina.org
web sitesi – http://www.comunidadandina.org/
Kuruluş – 26 Mayıs 1969; bugünkü adı 1 Ekim 1992
yürürlük tarihi – 16 Ekim 1969
amaç – Güney Amerika ve Latin Amerika entegrasyonuna doğru bir projeksiyonla And entegrasyonu yoluyla bütüncül, dengeli ve özerk bir kalkınma sağlamak

Üyeler – (4) Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru
ortak üyeler – (5) Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay
Gözlemciler – (2) Fas, İspanya, Türkiye

Logo 2

CAN’ın Genel Merkezi Lima, Peru’da bulunmaktadır. Kolombiya 2011-2012 dönemi için CAN’ın Geçici Başkanlığını üstlenmiştir.
Andean ülkelerindeki bölgesel entegrasyon 1969 yılında Cartagena Anlaşmasının (Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvator ve Peru tarafından) imzalanmasıyla başlamış ve bir Gümrük Birliği ve Ortak Pazar oluşturmak üzere Andean Paktı oluşturulmuştur.
Venezüella 1973 yılında Pakta katılmış ancak Kolombiya ve Peru’nun ABD ile Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamasının ardından 2006 yılında çekilmiştir. Şili ekonomik uyumsuzlukları öne sürerek 1976’da başladı. 1979 yılında Andean Dışişleri Bakanları Konseyi, Andean Adalet Divanı ve Andean Parlamentosu kuruldu. 1985 yılında And Parlamentosu Bolivya’nın eski başkenti Sucre’de Simon Bolivar And Üniversitesi’nin kurulmasını kabul etti. 1990 yılında And Başkanlık Konseyi oluşturuldu. 1991 yılında açık gökyüzü politikasını onayladılar. 1993 yılında dört üye (geçici olarak askıya alınan Peru hariç) bir serbest ticaret bölgesi kurdu. 1995 yılında üyeler bir Ortak Dış Tarife kabul ettiler. 1996 yılında Trujillo Protokolü’nün adı Andean Topluluğu Paktı olarak değiştirildi. Ayrıca Cartagena Anlaşması Kurulu, Lima, Peru merkezli, teknik ve siyasi işlevleri olan bir Genel Sekreterliğe dönüştürüldü ve piroteknik ve entegrasyona yeni bir siyasi yön verildi. 2001 yılında, üye ülke vatandaşlarının ülkeler arasında vizesiz seyahat edebilmelerini sağlayan Andean Pasaportu oluşturuldu. 2005 yılında Latin Amerika ve Karayip bölgelerinin entegrasyonu And Topluluğu’nun gündeminde öncelik kazandı. 2006 yılında Peru’nun tam olarak dahil olmasıyla And Serbest Ticaret Bölgesi tam olarak faaliyete geçmiştir.


CAN topluluğu aşağıdaki konularla ilgilenmektedir:

 • Mal Ticareti
 • Hizmet Ticareti
 • Gümrük Birliği
 • Kişilerin Dolaşımı
 • Ortak Pazar
 • Ortak Dış Politika
 • Sınır Geliştirme
 • Sosyal Gündem
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Ekonomi Politikaları

 • Andean Topluluğu (CAN)Temmuz 2011’de CAN Başkanları And entegrasyonunu derinleştirme kararlılıklarını bir kez daha teyit etmiş ve And Entegrasyon Sisteminin (SAI) yeniden yapılandırılmasını başlatmışlardır. ASEAN Parlamentosu, 29 Ekim’de Lima’da bir araya gelerek ortak konuları görüştü ve karara bağladı.
  Yurtdışındaki göçmenlerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik tedbirler. Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Peru ve Şili’den 20 parlamenterin katıldığı toplantıda ayrıca Avrupa Birliği Parlamentosu’nun işleyişine ilişkin düzenlemeler de değerlendirildi.

And topluluğu içindeki önemli kurumsal organlar:

And Başkanlar Konseyi ve Dışişleri Bakanları Konseyi’nin yanı sıra CAN aşağıdaki kurumlara sahiptir:
(i) Genel Sekreterlik – Yürütme organının tam zamanlı bir Genel Sekreteri vardır. Şu anda Adalid Contreras Baspineiro (Bolivya’dan) Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmaktadır. Sekreterlik Lima, Peru’dadır.
(ii) Andean Parlamentosu – politika danışma organıdır ve Bogota, Kolombiya’da bulunmaktadır. Her üye ülkeden beş yıl için doğrudan seçilen 5 Parlamento Üyesinden oluşur.
(iii) And Adalet Divanı – Ekvator’un Quito kentinde bulunan bu organ üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözer.
(iv) Latin Amerika Kalkınma Bankası (CAF) – CAF çok daha büyük olmasına ve hissedar ülke olarak 18 Latin Amerika ve Karayip ülkesine sahip olmasına rağmen, ihtiyaçlarının %40’ından fazlasına katkıda bulunarak üyeler için önde gelen dış finansman kaynağıdır. CAF tarafından verilen yıllık toplam kredi miktarı 2 milyar ABD dolarıdır. Kredi, bölgesel entegrasyon projelerine, şirketlerin ve bankaların uluslararası ticaretinin finansmanına ve hükümet projelerine verilmektedir. CAF, sağlam temellere ve iyi bir kredi notuna sahip başarılı bir bölgesel fon olarak itibar kazanmıştır. Hindistan Exim Bankası, CAF’a 10 milyon ABD Doları tutarında bir kredi hattı açmıştır. CAF’ın merkezi Venezuela’nın Karakas kentindedir.
(v) Latin Amerika Rezerv Fonu (FLAR) – üye ülkelerin dış pozisyonlarını iyileştirerek ve bölgesel desteği güçlendirerek istikrarlarını sağlamayı amaçlayan ortak bir rezerv fonudur. Başlangıçta Andean Rezerv Fonu olarak adlandırılan bu fon 1978 yılında faaliyete geçmiştir. 1988 yılında diğer Latin Amerika ülkelerinin katılımına izin verilmiştir. FLAR’ın şu anda 4 CAN üyesinin yanı sıra Kosta Rika, Uruguay ve Venezuela da üyeleri arasında yer almaktadır. Merkezi Bogota’dadır.
(vi) Simón Bolívar Andean University – Ana Sucre (Bolivya) kampüsünün Quito, La Paz, Caracas ve Cali’de şubeleri bulunmaktadır:

And Topluluğu’nun toplam nüfusu 100 milyon ve toplam GSYİH’si 580 milyar ABD Dolarıdır. CAN 1969 yılında kurulmuş olmasına rağmen doksanlı yıllarda 1993 yılında Serbest Ticaret Bölgesi ve 1993 yılında Gümrük Birliği’nin kurulmasıyla faaliyete geçmiştir.
Son birkaç yıldır bu ülkelerde yaşanan iç sorunlar entegrasyon sürecini yavaşlatmıştır. Bugün, And menşeli malların %100’ü CAN içerisinde gümrüksüz olarak dolaşmaktadır. Ocak-Kasım 2012 döneminde And topluluğunun dünyaya ihracatı 116 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam geçen yıla kıyasla %2’lik bir artışa işaret etmektedir. Ocak-Kasım 2012 döneminde, topluluk içi
ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %13 oranında (8,4 milyar ABD dolarından 9,5 milyar ABD dolarına) artmıştır.

Serbest insan akışı:
1 Ocak 2005’ten bu yana üye ülkelerin vatandaşları diğer Andean Topluluğu üyesi ülkelere vize gerekmeksizin giriş yapabilmektedir. Yolcuların sadece ulusal kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterlidir.
Andean pasaportu Haziran 2001’de oluşturulmuştur. Dört üye ülkenin pasaportları, uyumlaştırılmış kelime dağarcığı ve güvenlik özellikleri içeren standart bir modele dayalı olarak düzenlenmektedir.


CAN ve Mercosur

Mercosur:
Andean Topluluğu ve Mercosur (Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay) Güney Amerika’nın iki ana ticaret bloğunu oluşturmaktadır. Nisan 1998’de, aralarında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturmak için bir Çerçeve Anlaşması imzaladılar.
Diğer ve müzakereleri başlattılar. CAN’ın Mercosur üyeleriyle ekonomik tamamlayıcılık ya da tarife tercihleri anlaşmaları imzalamasının ilk aşaması tamamlandı ve ardından her CAN üyesi Mercosur ile bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Daha sonra CAN ve Mercosur, Şili gibi ülkelerle birlikte, Avrupa Birliği modelindeki Güney Amerika Ülkeleri Birliği (UNASUR) aracılığıyla tüm Güney Amerika’nın daha derin entegrasyonuna öncülük etti.

CAN ve Hindistan:
Haziran 2003’te Hindistan ve CAN, dostluklarını, anlayışlarını ve işbirliklerini güçlendirmek ve çeşitlendirmek, karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkileri ile kültürel ve bilimsel alışverişleri geliştirmek amacıyla bir Siyasi Diyalog ve İşbirliği mekanizması kurdu. MOS Dr. ShashiTharoor 21 Ocak 2010 tarihinde Peru’ya yaptığı ziyaret sırasında CAN Genel Sekreteri Freddy Ehlers, CAN Geçici Başkanı (Peru) ve Lima’ya akredite And Büyükelçileri ile bir araya geldi.

Dr. Tharoor Hindistan’ın Andean Topluluğu ile siyasi ve ekonomik ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik ilgisini dile getirdi. CAN Genel Sekreteri çevre, enerji ve gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği yapmak istediklerini ifade etti. CAN Geçici Başkanı, üye ülkelerin Siyasi Diyalog ve İşbirliği Mekanizmasının İlk Toplantısını düzenlemeye olan ilgisini yineledi.